TEL: +420 548 427 010
02: +420 606 760 970
Dotazník spokojenosti zákazníků

Vyplněním tohoto dotazníku periodicky zjišťujeme zpětnou vazbu od našich zákazníků.
Na základě výsledků se snažíme přizpůsobovat systémová opatření tak, abychom v maximální míře případné nedostatky odstranili.

Wine Life

Posloucháte rádio?

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, které rádio naši zákazníci ve svých provozovnách nejvíce poslouchají. Na základě získaných informací budeme schopni efektivně zajistit - v případě reklamy zadané v rádiu - aby se požadované informace dostali k co možná největšímu počtu našich partnerů a zákakzníků.

Wine Life

Cash & Carry

Tato anketa má za cíl získat statisticky dostačující množství objektivních informací o provozovnách Cash and Carry v Brně a blízkém okolí.
Dále chceme zjistit, které výhody a nevýhody z pohledu zákazníků tyto provozy mají, jaké benefity a služby postrádají a za jakých podmínek by rádi nakupovali v konkurenčním Cash & Carry.

WINE LIFE
 

Průzkum spokojenosti CaC

Tímto průzkumem chceme získat zpětnou vazbu od zákazníků, kteří nakupují v Cash and Carry.
Jejich odpovědi budou cenným zdrojem informací pro případné zlepšování služeb, nabídky i obchodní politiky.

JIP BRNO

Rok 2011 v gastronomii

 Tento průzkum má za cíl zjistit, jaký dopad budou mít vládní úsporné balíčky a doznívání hospodářské recese na podnikání v gastronomii.

Zároveň máme zájem zjistit, jaká úsporná opatření plánují podnikatelé zavést a jakým způsobem jim v tom můžeme pomoci. 

Vinný Jarní Košt 2011

Tímto krátkým dotazníkem máme zájem získat zpětnou vazbu, abychom mohli neustále vylepšovat naše služby a servis.

Předem Vám děkujeme za jeho vyplnění.

Průzkum spokojenosti 2012 - gastronomie

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit Váš názor na kvalitu námi poskytovaných služeb a cenovou politiku.

Díky této zpětné vazbě budeme schopni zlepšovat náš servis a přizpůsobit se požadavkům Vás, našich zákazníků.

V tomto průzkumu se zaměřujeme primárně na provozy HO-RE-CA, průzkumy na segment maloobchodu a čerpacích stanic bude brzy následovat.
 

WINE LIFE